Mục lục


Để tiện theo dõi, tôi xin giới thiệu danh mục các chủ đề và bài viết trong blog Đào Hải Nam:

Profile:

  • Ngôn ngữ đang dùng: Java, C# và VB.NET
  • Hệ điều hành: Windows 7, Vista Enterprise (có bản quyền :D)
  • Công nghệ đang dùng: J2ME, WPF, ASP.NET, Silverlight…
  • Database: SQL Server 2008 (có bản quyền :D)
  • IDE đang dùng: VS 2008 và VS 2010 (có bản quyền :D), Eclipse

Advertisements